Kies een CKV Activiteit

Filter op:

Veel gestelde vragen

CKV, wat is dat?

CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming. Dit schooljaar ga je praktisch en theoretisch aan de slag met kunst en cultuur in je eigen omgeving. Gedurende elk blok volg je tenminste twee culturele of kunstzinnige activiteiten op school of daar buiten. Via deze website blijf je op de hoogte van alle activiteiten die worden aangeboden en schrijf je je direct in bij de activiteiten die jij wilt ondernemen.

Wat voor activiteiten kan ik ondernemen?

Je kunt deelnemen aan de workshops en activiteiten die via deze website worden aangeboden. Deze activiteiten zijn heel verschillend: muziek, dans, film, cabaret, schilderkunst, architectuur en culturele routes. Te veel om op te noemen, dus kijk rustig rond bij het aanbod. Inschrijven voor een activiteit gaat direct via deze website.

Zelf naar een museum, concert of theater gaan (buiten Texel) mag ook meetellen als culturele activiteit! Twijfel je of de activiteit geschikt is voor CKV, overleg dan vooraf met je CKV docent. Bewaar altijd je toegangsbewijs en maak ter plaatse foto's als bewijs. Geen toegangsbewijs of enig ander (foto)bewijs? Dan is de activiteit ongeldig.

De werkweek naar Londen (4H+4V) zit ook vol culturele activiteiten, zoals het bezoek aan een musical en een museum. Haal daar je voordeel uit.

Let op!: Sportactiviteiten en -evenementen tellen niet mee voor ckv, net als pretparken en dierentuinen!

Hoe meld ik me aan voor een activiteit?

Via de website kun je je inschrijven voor een activiteit. Dat doe je door in te loggen en een activiteit te kiezen. Daarvoor druk je op de knop inschrijven. Je bent vanaf dat moment zelf de verplichting aangegaan om tijdig aanwezig te zijn en deel te nemen aan de activiteit. Let goed op, aan sommige activiteiten zijn kosten verbonden, deze dien je voor aanvang bij de workshopdocent af te rekenen. Als je een inschrijving ongedaan wilt maken dan kan dat alleen bij je eigen docent, met een toestemmingsbriefje van je ouder/verzorger.

Hoe lever ik het bewijs van deelname in?

Je levert je bewijs van deelname in via de website. Hiervoor moet je eerst inloggen. Dit inleveren van je bewijs doe je in drie stappen. Het bewijs is pas compleet als alle drie de onderdelen zijn ingeleverd. Als je deelneemt aan een activiteit die voor meerdere punten telt dan lever je voor elk punt een nieuw en compleet bewijs in.
Een kort verslag in eigen woorden (maximaal 50 woorden) waarin je je ervaringen omschrijft.
Vul het evaluatieformulier in.
Voeg een foto van jezelf tijdens de activiteit toe of een toegangsbewijs met je naam erop geschreven. Als er bij de activiteit (bij het inschrijven) is vermeld dat een kijkwijzer of andere opdracht verplicht is, dan moet deze hier worden geüpload ( i.p.v. een foto of toegangsbewijs).

Hoeveel activiteiten moet ik ondernemen?

Iedereen onderneemt tenminste 3 (vmbo-mavo) à ? (havo-vwo) activiteiten per lesblok.
Een activiteit kan 1 tot 4 punten opleveren, afhankelijk van de activiteit.
VMBO/MAVO: In totaal verzamel je minstens 18 punten.
HAVO/VWO: In totaal verzamel je minstens 18 punten (elk blok 3 activiteitenpunten).

Waar moet een activiteit aan voldoen?

Alle activiteiten die worden aangeboden via deze website zijn geldig als culturele activiteit.
Als je een andere activiteit gaat ondernemen die niet tussen het aanbod staat, informeer dan eerst bij je docent of de activiteit past bij de CKV activiteiten.
Aan elke activiteit zijn een aantal punten toegekend.
Je moet tenminste 2-3 punten per blok halen. HAVO-VWO minstens 3 punten per blok.

Let op!: Sportactiviteiten en -evenementen tellen niet mee voor ckv, net als pretparken en dierentuinen!

Hoe zit het met de punten?

1 activiteit duurt tenminste 60 minuten en is 1 punt waard.

60 minuten = 1 punt

Er zijn ook activiteiten die zijn verspreid over meerdere dagdelen. Het aantal punten wordt toegekend op basis van het aantal minuten die de activiteit in beslag neemt plus eventuele voorbereidingstijd met een maximum van 4 punten per activiteit. Het aantal punten staat altijd duidelijk vermeld bij de inschrijving.

Per punt lever je een volledig bewijs in!

Je onderneemt activiteiten uit verschillende disciplines. Overleg regelmatig met je docent over de activiteiten die je kiest zodat er voldoende variatie in zit..

Zorg altijd voor een toegangsbewijs of enig ander (foto)bewijs dat je deel hebt genomen aan de activiteit! Zonder bewijs is een activiteit ongeldig.

 

Mag ik ook zelf een activiteit aandragen?

Zelf naar een museum, concert of theater gaan (buiten Texel) mag ook meetellen als culturele activiteit!

Let op!: Sportactiviteiten en -evenementen tellen niet mee voor ckv, net als pretparken en dierentuinen!

Als je een activiteit wil volgen die niet op de website staat, dan kan dit alleen in overleg met je vakdocent. De docent bepaald het aantal punten dat aan de activiteit zal worden toegekend. Wel moet je deze activiteit ook aanmelden en bewijs inleveren via de website. Daarvoor zal de docent je een lege module toewijzen.

Bewaar dus altijd je toegangsbewijs en maak ter plaatse foto's als bewijs. Geen toegangsbewijs of enig ander (foto)bewijs? Dan is de activiteit ongeldig.

Een optreden of voorstelling waar je zelf aan mee doet (muziek, dans, toneel etc.) mag ook mee tellen voor 1 punt.

De werkweek naar Londen (4H+4V) zit ook vol culturele activiteiten, zoals het bezoek aan een musical en een museum. Haal daar je voordeel uit.

 

Mag ik ook activiteiten uit de zomervakantie gebruiken voor punten?

Als je in HAVO/VWO zit mag je drie activiteiten uit de zomervakantie laten tellen voor punten. Deze punten moet je wel in blok 1 inleveren en ze moeten plaats hebben gevonden tussen 20 juni en 20 augustus 2015.

VMBO/MAVO mag helaas geen punten uit de zomervakantie laten meetellen (maar bijvoorbeeld weer wel een jaarcursus muziek of dans).

Hoeveel reflectieverslagen moet ik maken?

VMBO: 4
HAVO/VWO: per blok is aangegeven hoe je het refelectieverslag moet maken en over welk thema.

Hoe maak ik een reflectieverslag?

De formulieren voor het verwerken van een activiteit zijn via de ELO op magister te downloaden.

Aandachtspunten bij het maken van een verslag:
Let op! Je mag in plaats van een geschreven verslag je activiteiten ook in de vorm van een poster, stripverhaal of bijvoorbeeld een flyer verwerken.
Aan deze andere vormen van verwerking, worden andere eisen gesteld.
Vraag je docent naar de mogelijkheden en instructies.

Wanneer moet ik de verwerkingen maken en inleveren?

Na elk lesblok is er een afsluitles. Daarin werk je bij je eigen CKV docent aan de reflectieverslag/verwerking van een activiteit die je hebt ondernomen. Aan het einde van de afsluitles lever je het gemaakte verslag in bij je docent.

Klik hier voor het overzicht van de afsluitlessen.

Wat als ik ziek ben op het tijdstip van een activiteit?

Zorg dat je in elk geval bij OSG De Hogeberg (via de standaard ziekmelding) ziek bent gemeld, ongeacht of de activiteit wel of niet op school zou plaats vinden.

Meld je ook ziek bij de persoon of instelling die de activiteit zou verzorgen. Contactgegevens staan altijd vermeld bij de activiteit op deze website.

Zodra je beter bent meld je dat bij je docent, met een briefje van je ouder/verzorger, zodat deze je aanmelding kan wissen op de website en jij je opnieuw kunt aanmelden.

Eventuele kosten die aan de activiteit verbonden waren moeten alsnog worden betaald!

Kan ik een activiteit waarvoor ik me heb aangemeld nog afzeggen?

Via de website kun je je inschrijven voor een activiteit. Dat doe je door in te loggen en een activiteit te kiezen. Daarvoor druk je op de knop inschrijven.
Je bent vanaf dat moment zelf de verplichting aangegaan om tijdig aanwezig te zijn en deel te nemen aan de activiteit. Let goed op, aan sommige activiteiten zijn kosten verbonden, deze dien je voor aanvang bij de workshopdocent af te rekenen. Als je een inschrijving ongedaan wilt maken dan kan dat alleen bij je eigen docent, met een toestemmingsbriefje van je ouder/verzorger.

Wat als ik CKV niet voldoende kan afronden dit jaar?

Dan kun je helaas niet onvoorwaardelijk over naar het nieuwe schooljaar. CKV is een verplicht examenvak dat tenminste met een voldoende moet worden afgesloten in het 3e jaar VMBO en 4e jaar HAVO/VWO.

Wat doen we nog meer naast de culturele activiteiten?

HAVO en VWO
Elke week is er een vast uur CKV voor 4H en 4V. Tijdens dat uur komt de theoretische kant van CKV aan bod. Je werkt alleen of in een groepje aan opdrachten die verbonden zijn aan verschillende disciplines van kunst en cultuur. Design, theater, beeldende kunst en film zijn een greep uit de disciplines die voorbij komen. Door informatie op te zoeken, samen te werken en de informatie presentabel te maken in een verslag, PowerPoint, poster of film, leer je elk blok steeds iets nieuws over een ander onderwerp. Je ontwikkelt een voorkeur voor kunstvormen, leert beter te verwoorden waarom iets je al dan niet aanspreekt en probeert er achter te komen wat voor rol de verschillende kunstvormen in je eigen leven op dit moment hebben.

VMBO
In de derde klas VMBO word je tijdens de klassikale lessen meegenomen in de brede veelzijdige wereld van kunst en cultuur.
Je ontwikkelt een voorkeur voor kunstvormen, leert beter te verwoorden waarom iets je al dan niet aanspreekt en probeert er achter te komen wat voor rol de verschillende kunstvormen in je eigen leven op dit moment hebben.

Tips?

Weet je een leuke culturele activiteit op Texel of daarbuiten en staat deze activiteit nog niet op de website? Meld de activiteit dan alsnog bij je docent.

 

 

Bewaren